PRIVATLIVSPOLITIK
Zapp Energy ApS

1 INDLEDNING

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Zapp Energy ApS (i det følgende benævnt ”Zapp Energy”, ”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

2 DATAANSVARLIG

2.1 Zapp Energy er den dataansvarlige i relation til de personoplysninger, som vi behandler, og som er beskrevet i privatlivspolitikken. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os her:

Zapp Energy ApS

Norgesvej 6A, 6100 Haderslev

Telefonnr.: 69170393

e-mail: energy@zapp.dk

3 OPLYSNINGER OM VORES NUVÆRENDE OG POTENTIELLE KUNDER

3.1 Når du er, eller ønsker at blive, kunde hos Zapp Energy, behandler vi en række oplysninger om dig.

3.2 For at kunne administrere kundeforholdet behandler vi almindelige oplysninger herunder oplysninger om vores konkrete aftale med dig om levering af el, dine kontaktoplysninger, aftagenummer, målenummer, installations- og regningsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilflytnings- og fraflytningsdato, målerstand (elforbrug), kundenummer, bank- og betalings oplysninger, oplysninger og el-stamdata, om tekniske installationer eller tingbogsoplysninger, særlige forhold, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med strømafbrydelse eller lignende samt dit cpr-nummer.

3.3 Vi indsamler oplysningerne fra dig eller fra offentlige myndigheder, Energinet, CVR-nr. 28 98 06 71, (”Energinet”), netselskaber og øvrige offentligt tilgængelige kilder.

3.4 I forbindelse med indgåelse af kundeforhold tilmelder vi dig et abonnement hos CPR-registret. Det gør vi for, at vi automatisk får opdatering om navn- og adresseændringer. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, sikrer vi, at din adresse ikke videregives.

3.5 Vi behandler også vores løbende kommunikation med dig, herunder i relation til f.eks. dine konkrete spørgsmål eller klager.

3.6 Vores formål med behandlingen er at kunne administrere vores aftale med dig herunder til brug for vores levering af elektricitet samt fakturering og afregning. Vi behandler dit CPR-nr. til brug for anmeldelse i Datahubben, der er et centralt og uafhængigt IT-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige myndighed, Energinet, CVR-nr. 28 98 06 71, samt til brug for administration af aftaleforholdet herunder indberetningsforpligtigelser til SKAT og i forbindelse med elafgiftsrefusion, hvis du har indgået aftale med os om, at vi skal administrere refusion af elafgift for din ladestander.

3.7 Vi videregiver dit CPR-nummer samt navn, adresse og aftagenummer til Datahubben (Energinet), netselskabet og Nord Pool, idet omfang det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet og netselskabet.

3.8 I tilfælde af manglende betaling af udestående fakturaer, kan dine personoplysninger blive videregivet til vores inkassoselskab med henblik på videre inddrivelse af gælden.

3.9 Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er den aftale, vi har indgået med dig, idet den konkrete behandling af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde vores aftale (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b). Vi behandler dit CPR-numre da det er et lovkrav for elselskaber, at vi skal bruge dit CPR-nummer for at kunne levere strøm til dig. (Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2).

3.10 Vi gemmer oplysninger om dit kundeforhold i en periode på 3 år fra ophøret af kundeforholdet med mindre længere opbevaring er nødvendig i henhold til lovgivning. F.eks. opbevares regnskabsmateriale i 5 år i medfør af bogføringsloven.

4 AFBRYDELSE AF EL-FORSYNING

4.1 Hvis du misligholder din el-aftale med os, kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at afbryde din elforsyning.

4.2 I den forbindelse kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger om dig eller personer i din husstand. Behandlingen kan indebære behandling af følsomme oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold.

4.3 Behandlingen sker med henblik at beskytte både dig, andre personer i din husstand og vores ansatte eller øvrige personer der handler på vores vegne.

4.4 I visse tilfælde kan vi være nødsaget til at inddrage kommunen, politiet, fogedretten eller anden offentlig myndighed og videregive personoplysninger til dem (se eksempler herpå nedenfor):

-       Hvis vi som el-leverandør får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, er vi forpligtiget til, at kommunen og fogeden underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.

-       Får vi som el-leverandør kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt underretter vi eller fogeden politiet herom.

-       I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem os, netselskabet og Energinet.

-       I sager om afbrydelse af elforsyninger med manuelt aflæselige målere, kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger, i tilfælde af at der skal afbrydes for strømmen og du ikke er tilgængelig på adressen, når netselskabet forsøger at træffe kunden.

4.5 Vores behandling af dine almindelige oplysninger i forbindelse med afbrydelse af elforsyning sker på baggrund af vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 2, litra f). Vores behandling af følsomme personoplysninger, sker med henblik på at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra c jf. artikel 6, stk. 1, litra f), for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, (Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f jf. artikel 6, stk. 1, litra f) eller når vi i øvrigt er forpligtiget hertil i henhold til konkret lovgivning.

4.6 Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendige i forbindelse med en afbrydelse eller af hensyn til din, din families eller vores medarbejderes sikkerhed. Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

5 BRUG AF VORES ONLINE APPLIKATIONER

5.1 Når du som kunde benytter dig af vores online applikationer (app’s) Zapp Energy og Monta behandler vi en række personoplysninger om dig. Afhængigt af hvilke app du benytter, behandler vi personoplysninger i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank- og betalingsoplysninger samt forbrugs- og leveringsoplysninger, login-oplysninger, oplysninger om din bolig herunder boligstørrelse, personer i din husstand, forbrugsmønstre, præferencer, opsparet elafgiftsrefusion, energivaner og energiforbrugende udstyr mv. Vi indsamler oplysningerne enten direkte fra dig eller fra offentlige myndigheder og Energinet, net-selskaber og øvrige offentligt tilgængelige kilder

5.2 Vi behandler oplysningerne for at kunne give dig mulighed for at benytte vores app’s f.eks. for at du kan få overblik over dine regninger, dit forbrug, forbrugsdata og strømpriser og for at du kan styre dine ladestandere og foretage afregning af eventuel refusion af elafgift for ladestandere mv.

5.3 Hvis du har givet tilladelse til at modtage notifikationer, vil vi desuden behandle dine oplysninger med henblik på, at vi kan kontakte dig, hvis dit forbrug f.eks. afviger fra det forventede. Det kan vi gøre ved at sende dig en notifikation via vores app, e-mail eller en sms.

5.4 I det omfang du giver samtykke til det, kan vi desuden benytte de indsamlede oplysninger til at sende dig markedsføring, der er tilpasset dine interesser, præferencer og konkrete behov. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger ifm. markedsføring nedenfor i pkt. 9.

5.5 Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger i vores app’s er den aftale, vi har indgået med dig om brug af app’en, idet den konkrete behandling af personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b). Vi behandler dit CPR-numre da det er et lovkrav for elselskaber, at vi skal bruge dit CPR-nummer for at kunne levere strøm til dig. (Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2).

5.6 Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, du er oprettet som bruger i app’en. Hvis du sletter din bruger, vil vi også slette oplysningerne i app’en. Bemærk dog, at vi fortsat kan behandle dine personoplysninger i andre sammenhænge.

5.7 Vi kan også placere cookies i vores app’s. Du kan læse mere herom i pkt. 8 nedenfor.

6 STATISTIK OG ANALYSE

6.1 Når du er kunde ved os, kan vi desuden indsamle og behandle oplysninger om statistisk, afvigelser og oplysninger om forbrug og produkter til udarbejdelse af analyser og statistikker for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning og yde en bedre service. Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål sker så vidt muligt med anonymiserede data.

6.2 Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dine og vores legitime interesser i at kunne yde den bedste service til dig, (Datebeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f).

7 BESØG PÅ VORES HJEMMESIDE OG ANDRE ONLINE APPLIKATIONER

7.1 Når du besøger https://energy.zapp.dk/ eller vores profiler på sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook og Instagram), kan Zapp Energy behandle en række oplysninger om dig afhængigt af, hvilke cookies du har givet samtykke til, at vi må bruge.

7.2 For at vores hjemmeside kan fungere optimalt, kan vi placere små datafiler kaldet cookies på din enhed. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablet, eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider.

7.3 Der indsamles en lang række oplysninger igennem cookies. I sig selv er disse oplysninger ikke nødvendigvis personoplysninger. Kombinationen af oplysningerne gør dog, at de kan blive til personoplysninger. Vores konkrete indsamling vil desuden afhænge af, om og i hvilket omfang, du har givet samtykke til cookies.

7.4 Vi placerer altid nødvendige cookies. De hjælper os med at gøre vores hjemmeside brugbar og aktivere grundlæggende funktioner på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies. De oplysninger, som vi indsamler om dig ved brug af nødvendige cookies, er f.eks. oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på vores hjemmeside, det kan også være oplysninger om din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer, enhed og browser. Vi indsamler disse oplysninger for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer.

7.5 Hvis du giver os samtykke til det, kan vi herudover placere cookies til brug for statistik og marketing.

7.6 Igennem statistik-cookies kan vi indsamle oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmeside, herunder oplysninger om dit besøg såsom oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmeside, hvilken type browser du bruger, hvordan du færdes på hjemmesiden, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, og hvor ofte du besøger siden. Vi indsamler disse oplysninger for at få overordnet indsigt i vores brugeres interaktion med vores hjemmesiden.

7.7 Igennem marketing-cookies kan vi indsamle oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for på vores og andres hjemmesider. Det kan vi gøre for at kunne vise dig indhold, der er relevante for dig og dine interesser.

7.8 Indsamling af statistik- og marketing-cookies kan ske ved hjælp af tredjeparters værktøjer. Leverandørerne af disse kan benytte personoplysninger indsamlet på vores hjemmeside til både vores og deres egne formål. Du kan læse mere om vores leverandører i vores cookie beskrivelse, som du finder på vores hjemmeside. Hvis vores samarbejdspartnere behandler personoplysninger til egne formål, er deres behandling beskrevet i deres egen privatlivspolitik.

7.9 Vores grundlag for vores behandling (herunder videregivelse) af de personoplysninger, som vi indhenter via nødvendige cookies, er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f). Grundlag for vores behandling af oplysninger, som indhentes igennem statistiske cookies og marketing cookies, er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage via vores cookieoversigt på vores hjemmeside eller ved at slette cookies i din browser.

7.10 Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Du kan læse mere om længden på opbevaringen af de forskellige oplysninger i vores cookie-oversigt på vores hjemmeside.

8 TILMELDING AF NYHEDSBREV

8.1 Vi kan sende elektroniske markedsføringsmateriale til dig, hvis du giver dit samtykke hertil.

8.2 I den forbindelse behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at fremsende dig markedsføring herunder om vores virksomhed og vores ydelser samt med henblik på oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Behandling kan også ske for at blive klogere på, hvordan vores markedsføring modtages af læseren og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige modtagere.

8.3 Når du modtager markedsføring fra os, behandler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse. Hvis du har sagt ja til marketingcookies på vores hjemmeside, kan vi også behandle oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation og om din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet osv.), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

8.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os samtykke til at behandle dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10) til det formål at modtage nyhedsbreve og markedsføringsmateriale.

8.5 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet (databeskyttelsesforordningen artikel 7, stk. 3). Det gør du ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Dine oplysninger vil herefter blive slettet, medmindre vi har et andet lovligt grundlag, der gør, at vi fortsat kan behandle personoplysningerne.

9 SIKKERHED OG OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU

9.1 Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det indebærer blandt andet, at vi sikrer, at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk, ligesom vi har implementeret organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre behandling og sletning af dine oplysninger på bedst mulig vis.

9.2 Som led i driften af vores virksomhed benytter vi os af forskellige leverandører herunder IT-leverandører. Disse kan behandle dine personoplysninger som vores databehandler. Når det er tilfældet, sikrer vi, at der er indgået en databehandleraftale med leverandøren. Dette med henblik på at fastlægge leverandørens forpligtigelser som databehandler.

9.3 I det omfang vores leverandører er etableret uden for EU/EØS eller behandler personoplysningerne uden for EU/EØS, vil vi sikre, at denne behandling sker under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46 eller for virksomheder etableret i USA som følge af den amerikanske virksomheds tilslutning til EU-U.S. Data Privacy Framework programmet (DPF). Du kan se en oversigt over amerikanske virksomheder tilmeldt DPF her: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Ønsker du flere oplysninger om vores overførselsgrundlag i disse tilfælde, er du velkommen til at kontakte os. 

9.4 Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, herunder aktivoverdragelse af aktiverne i vores selskab, kan videregive alle oplysninger til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive el-leverandørvirksomhed i Danmark.

10 DINE RETTIGHEDER

10.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er beskrevet nedenfor.

-       Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt til at få en række yderligere oplysninger.

-       Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og til at få ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort.

-       Ret til sletning: Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet inden det tidspunkt, hvor vi normalvis ville slette oplysningerne.

-       Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke fremover behandle oplysningerne på dette grundlag. Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

-       Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du under visse omstændigheder anmode os om delvist at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte.

-       Ret til at overføre oplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

-       Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

-       Ret til at indgive klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

11 OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

11.1 Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi opfordrer derfor til, at du løbende holder dig ajour, den seneste version af vores privatlivspolitik er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

11.2 Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 1. maj 2024.